free responsive website templates

YAYINLAR

KİTAPLAR 
2017
Ümit AYDINOĞLU-Ahmet MÖREL, Antik Dönem’de Akdeniz’de Kırsal ve Kent/ Rural Settlments and Urban Centers in Mediterranean During Antiquity, Mersin, 2017
2015
DİLER- A.K. ŞENOL- Ü.AYDINOĞLU (eds.) Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity Symposium Proceedings, İzmir.
2015   
Ü. AYDINOĞLU (Ed.), Kanytellis: Kanlıdivane - Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Arkeolojisi, Ege Yayınları, İstanbul.
2015    
Ü. AYDINOĞLU (Ed.), Mersin Arkeoloji Kazı ve Araştırmaları, Mersin. 


2010
Ü. AYDINOĞLU - A. K. ŞENOL (eds) Antik Çağda Anadolu’da Zeytinyağı ve Şarap Üretimi, Sempozyum Bildirileri/Olive Oil And Wine Production in Anatolia During Antiquity, Symposium Proceedings, Research Center of Cilician Archaeology, İstanbul, 2010. Ege Yayıncılık, İstanbul.
2009    
Ü. AYDINOĞLU, Dağlık Kilikia Bölgesinde Antik Çağda Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Üretimin Arkeolojik Kanıtları, Ege Yayınları, İstanbul.
2007
Ü.AYDINOĞLU (edt), Mersin Arkeolojik Kültür Envanteri: Mersin İlinde Tescili Yapılmış Arkeolojik SİT/Anıtlar, Mersin Valiliği, Mersin.

MAKALELER                                                               2017  

-Ü. AYDINOĞLU-A.MÖREL, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler Araştırması 2015”, AST 34.2 (2017), 277-288.

 -S. MİMAROĞLU-Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Geç Antik Dönem Kırsal Yerleşim Düzenlemesi: Öküzlü Örneği”, Antik Dönem'de Akdeniz'de Kırsal ve Kent Sempozyum Bildirileri, 2017, Mersin, 122-141

-Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia'da Kırsal Yerleşimlerde Kentsel Mimari: Işıkkale ve Karakabaklı Örnekleri”, Antik Dönem'de Akdeniz'de Kırsal ve Kent Sempozyum Bildirileri, 2017, Mersin, 61-77

 -Ü. AYDINOĞLU, “Doğu Dağlık Kilikia’daki Kırsal Yerleşimlerde Peristyl Avlulu Konutlar”, Adalya 20 (2017), 291-314

-A. MÖREL, Dağlık Kilikia Bölgesi’nde Bir Kırsal Yerleşimin Gelişimi: Çatıören, OLBA, XXV,  2017.

-A. MÖREL, “Doğu Dağlık Kilikia Bölgesi’nde (Isauria) Bir Liman Yerleşimi: Akkale”, Antik Dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent Uluslararası Sempozyumu, 07-09 Nisan 2016, Mersin.

2016

-Ü. AYDINOĞLU-A.MÖREL, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal YerleşimlerAraştırması 2014”, AST 33.2 (2016), 277-288.

-Ü. AYDINOĞLU-A.MÖREL, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal YerleşimlerAraştırması 2014”, AST 33.2 (2016), 277-288.

2015   

-Ü. AYDINOĞLU-A.MÖREL- F.KEREM, “Olive Oil Production in Kanytellis, Rough Cilicia, in the light of new excavations”, Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterranean During Antiquity Symposium Proceedings, A. Diler-A.K. Şenol-Ü. Aydınoğlu (eds.), 51-64, 2015.

-A. MÖREL, “One Unique and Three New Seated Figures from Eastern Rough Cilicia”, Archäologischer Anzeiger, 2015/2, 2016, 77-88.

-Ü. AYDINOĞLU-A.MÖREL, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal YerleşimlerAraştırması 2013”, AST 32.1 (2015), 525-534

2014

-Ü. AYDINOĞLU “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal YerleşimlerAraştırması 2012”, AST 31.2 (2014), 277-236.

-A. MÖREL, “ Dağlık Kilikia  Bölgesinde (Olba Territoriumu) Özköy Antik Yerleşimi: Tarımsal Organizasyon ve Yerleşim Düzenlemesi”, Regional Studies in Archaeology/Arkeolojide Bölgesel çalışmalar Yerleşim Arkeolojisi Serisi IV, Edts. D. B. Erciyas - E. Sökmen – C. Türkmenoğlu, Ege Yayıncılık, 2014, 1, 147-171.

2013

-Ü. AYDINOĞLU, “Paslı: Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Değişim Süreci”, OLBA XXI (2013), 71-100.

-Ü. AYDINOĞLU, “Kültür Varlıkları Tahribatı: Mersin Örneği”, 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu ‘Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları’ Bildiri Kitabı, 28-30 Kasım 2013, Mersin, 2013, 301-308.

-Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Tarımsal Organizsyon Araştırması 2011” Araştırma Sonuçları Toplantısı 30.2 (2013), 213-222.


2012

-Ü. AYDINOĞLU, “Kanytella Nekropolisi: Yeni Buluntular Işığında Bir Değerlendirme” ADALYA XV, 2012, 129-158.

-S. DURUGÖNÜL - A. MÖREL, “Evidence of Judaism in Rough Cilicia and its Associations with Paganism”, Istanbuler Mitteilungen, 2012, 62, 303-322.           

2011

-Ü. AYDINOĞLU-Ü. ÇAKMAK “A Rural Settlement in the Rough Cilicia-Isauria Region: Karakabaklı” ADALYA XIV, 2011, 71-105.

 -Ü. AYDINOĞLU, "Mersin İli Erdemli Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Arkeolojik Yüzey Araştırması 2009", AST 28.1 (2011)175-185.            

2010

-Ü. AYDINOĞLU Ü, “The Farms in Rough Cilicia in the Roman and Early Byzantine Periods” ADALYA XIII (2010), 243-282.

-Ü. AYDINOĞLU, “Olive Oil Production in Rough Cilicia: Production Installations- Settlement Patterns- Dating” (ed. Ü. Aydınoğlu-A.K. Şenol) Olive Oil And Wine Production in Anatolia During Antiquity Symposium Proceedings, 1-17, İstanbul, 2010.

- Ü. AYDINOĞLU, “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2008” AST 27.3 (2010), 97-108.                                  

2009

 -Ü. AYDINOĞLU, “Olba Territorium:Archaeology in a rugged geography” Current World Archaeology, Issue 41 . June/July 2010 Volume 4.No.5, 52-57

-Ü. AYDINOĞLU, “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2007” AST 26.2 (2009), 423-432.

2008

-Ü. AYDINOĞLU, “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2006” AST 25.1 (2008), 105-114.

-Ü. AYDINOĞLU – E. ALKAÇ, “Rock-cut Wine Presses in Rough Cilicia” OLBA XVI (2008) 277-290.

-Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Hellenistik Dönem Kolonizasyon Etkinlikleri”, Anadolu Anatolia Supp. Ser. 2 (2008), 27-35.

-Ü. AYDINOĞLU, “Antik Dönemde Mersin ve Çevresinde Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” Mersin Sempozyumu (ed. Y. Özdemir) cilt.1, 19-22 Kasım 2008, Mersin, 43-51.                                                               

2006

-Ü. AYDINOĞLU, “Kilikia’da Hellenistik Dönem Kentleri: Hellenistik Dönem Kentleşmesi, Kentler ve Kurucuları”, Tarih İçinde Mersin, Tarih İçinde Mersin Kolokyum ve Sergisi II 13-20 pp., Mersin, Türkiye,2006.                  

2005

-Ü. AYDINOĞLU, "Yerleşim Modeli Oluşturmak Mümkün müdür? Dağlık Kilikia’dan İki Yerleşim Modeli Denemesi" OLBA XII (2005), 165-184.                                            

2004

-Ü. AYDINOĞLU “Yerel İrade-Dış Baskı Tartışmaları Arasında Olba Territoriumundaki Yerleşim Düzenlemesi ve Hellenistik Dünyadaki Yeri”, OLBA X (2004), 169-184. 2003 -Ü. AYDINOĞLU, “The Settlement Patterns of the Olbian Territory in Rough Cilicia in The Hellenistic Period” OLBA VIII (2003), 251-263.

TAMALANAN DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 

2019

-E. ÜNSEVER, Roma İmpararoluk Dönemi'nde Propylonlar, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü 2019. (Yüksek Lisans Tezi)

2017

-O. ÖZDEMİR, Dağlık Kilikia'da Antik Dönemde Kent-Khora İlişkisi: Seleukeia Kalykadnos Örneği, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü 2017.  (Yüksek Lisans Tezi)

-H. ERDOĞAN, Dağlık Kilikia’da Tapureli Antik Yerleşimi Kiliselerinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü 2017. (Yüksek Lisans Tezi)       

 2016

 -A. MÖREL, Dağlık Kilikia Bölgesi’nde Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Kültürlerarası Etkileşimin Arkeolojik Kanıtları, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin2016 (Doktora Tezi)


 2013

-Ö. DÜZENLİ, Kırsal Yerleşim Düzenlemesi Açısından Dağlık Kilikia/Isauria Bölgesindeki Işıkkale Antik Yerleşimi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü 2013. (Yüksek Lisans Tezi)                                                                                                                          


-F. EFE, Dağlık Kilikia/Isauria Bölgesinde Antik Dönem Konut Mimarisi, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü 2013. (Yüksek Lisans Tezi)

2010

-A. MÖREL, Dağlık Kilikia Bölgesinde Özköy Antik Yerleşimi: Arkeolojik Buluntular, Bölgesel Yerleşim Düzenlemesi ve Tarımsal Organizasyon Açısından İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin, 2010  (Yüksek Lisans Tezi)

-Ü. ÇAKMAK, Dağlık Kilikia Bölgesinde Karakabaklı Antik Yerleşimi: Arkeolojik Buluntular, Bölgesel Yerleşim Düzenlemesi ve Tarımsal Organizasyon Açısından İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin, (Yüksek Lisans Tezi)

- A. ÖZBAY Dağlık Kilikia Bölgesındeki Kırsal Yerleşimlerde Tespit Edilen Yuvarlak Sunaklar, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstititüsü 2010. (Yüksek Lisans Tezi)      

Adres

Doç.Dr. Ümit AYDINOĞLU
Mersin Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü
Fen Edebiyat Fakültesi A Blok  
Çiftlikköy Kampüsü 33343 Mersin-TR

İletişim


Telefon: 0324 3610001/14736
Email:    uaydinoglu@gmail.com