KİTAPLAR


Ü. AYDINOĞLU, Dağlık Kilikia Bölgesinde Antik Çağda Zeytinyağı ve Şarap Üretimi: Üretimin Arkeolojik Kanıtları, Ege Yayınları, İstanbul, 2009.(ISBN 9789758072361).


Ü. AYDINOĞLU (Ed.), KANYTELLIS: Kanlıdivane - Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Arkeolojisi, Ege Yayınları, İstanbul, 2015.

(ISBN 9786054701261).


Ü. AYDINOĞLU (Ed.), Mersin Arkeoloji Kazı ve Araştırmaları, Mavi Ofset, Mersin, 2015.

(ISBN 9786051496962).


MAKALELER


Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kırsal Yerleşimlerde Kentsel Mimari: Işıkkale ve Karakabaklı Örnekleri”, Antik Dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent Uluslararası Sempozyum, 07-09 Nisan 2016, Mersin, (baskıda)


S. MİMAROĞLU -Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Geç Antik Dönem Kırsal Yerleşim Düzenlemesi, Öküzlü Örneği”, Antik Dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent Uluslararası Sempozyum, 07-09 Nisan 2016, Mersin, (baskıda)


A. MÖREL, “One Unique and Three New Seated Figures from Eastern Rough Cilicia”, Archäologischer Anzeiger, 2015/2, 2016, 77-88.


S. DURUGÖNÜL - A. MÖREL, “Evidence of Judaism in Rough Cilicia and its Associations with Paganism”, Istanbuler Mitteilungen, 2012, 62, 303-322.


A. MÖREL, Dağlık Kilikia Bölgesi’nde Bir Kırsal Yerleşimin Gelişimi: Çatıören, OLBA, XXV,  2017. (baskıda).


A. MÖREL, “Doğu Dağlık Kilikia Bölgesi’nde (Isauria) Bir Liman Yerleşimi: Akkale”, Antik Dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent Uluslararası Sempozyumu, 07-09 Nisan 2016, Mersin, (baskıda).


Ü AYDINOĞLU – A. MÖREL – F. KEREM, “ Dağlık Kilikia’da Kırsal Yerleşimlerde Zeytinyağı Üretimi: Kanytelleis Örneği”, A. Diler-A.K. Şenol-Ü. Aydınoğlu (eds.)International Symposium Olive Oil and Wine Production in Eastern Mediterrnean during Antiquity, İzmir/Urla – Türkiye, 17-19 November 2011, 51-64, 2015.


A. MÖREL, “ Dağlık Kilikia  Bölgesinde (Olba Territoriumu) Özköy Antik Yerleşimi: Tarımsal Organizasyon ve Yerleşim Düzenlemesi”, Regional Studies in Archaeology/Arkeolojide Bölgesel çalışmalar Yerleşim Arkeolojisi Serisi IV, Edts. D. B. Erciyas - E. Sökmen – C. Türkmenoğlu, Ege Yayıncılık, 2014, 1, 147-171.


Ü.AYDINOĞLU, “Paslı: Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Değişim Süreci” OLBA XXI, 2013, 71-100.


Ü.AYDINOĞLU, “Kanytella Nekropolisi: Yeni Buluntular ışığında bir değerlendirme” ADALYA XV, 2012, 129-158.


Ü. AYDINOĞLU-Ü. ÇAKMAK “A Rural Settlement in the Rough Cilicia-Isauria Region: Karakabaklı” ADALYA XIV, 2011, 71-105.


Ü.AYDINOĞLU, “The Farms in Rough Cilicia in the Roman and Early Byzantine Periods” ADALYA XIII (2010), 243-282.


Ü. ÇAKMAK, “ Güneydoğu Isauria Bölgesinde Bulunan Karakabaklı Tetrapylonları”, GEPHYRA 7, 2010, 73-87


Ü. AYDINOĞLU – E. ALKAÇ “Rock-cut Wine Presses in Rough Cilicia”, OLBA XVI, 2008, 277-290.


BİLDİRİLER

Ü. AYDINOĞLU – A. MÖREL, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler Araştırması 2015”, 38. Uluslararası Kazı, Araştırma, Arkeometri Sempozyumu, 23-27 Mayıs 2016,  Edirne, (baskıda)


Ü. AYDINOĞLU – A. MÖREL, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler Araştırması 2014, AST 33.2 (2016), 277-288.


Ü. AYDINOĞLU – A. MÖREL, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal YerleşimlerAraştırması 2013”, AST 32.1 (2015), 525-534.Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal YerleşimlerAraştırması 2012”, AST 31.2 (2014), 227-236.Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2011”, AST 30.2 (2013), 213-222.Ü. AYDINOĞLU, “Mersin ili Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Arkeolojik Yüzey Araştırması 2009” AST 28.1 (2011), 175-185.Ü. AYDINOĞLU, “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2008” AST 27.3 (2010), 97-108, 31.Ü. AYDINOĞLU, "Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2007", AST 26.2 (2009), 423-432.Ü. AYDINOĞLU, "Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2006", AST 25.1 (2008), 105-114.


Ü. AYDINOĞLU, “Olive Oil Production in Rough Cilicia: Production Installations- Settlement Patterns- Dating” (ed. Ü. Aydınoğlu-A.K. Şenol) Olive Oil And Wine Production in Anatolia During Antiquity Symposium Proceedings, 1-17, İstanbul, 2010.


Ü. AYDINOĞLU, “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2007” AST 26.2, 423-432, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma, Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ankara, 2009.


Ü.  AYDINOĞLU, “Antik Dönemde Mersin ve Çevresinde Zeytinyağı ve Şarap Üretimi” Mersin Sempozyumu (ed. Y. Özdemir) cilt.1, 19-22 Kasım 2008, Mersin, 43-51, 2009.


Ü. AYDINOĞLU, “Erdemli ve Silifke Arasında Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2006” AST 25.1, 105-114, 29. Uluslararası Kazı, Araştırma, Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2007 Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2008.


DİĞER YAYINLAR


Ü. AYDINOĞLU, Tapureli Antik Yerleşimi Araştırmaları’2016-Surveys of Tapureli Settlement in 2016”, ANMED: Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas, 2017-14 (baskıda)


Ü. AYDINOĞLU, Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler Araştırması 2015-Surveys of Urbanization and Rural Settlements in Rough Cilicia in 2015 ”, ANMED: Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas, 2016-13 190-195.


Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Kırsal Yerleşimler Araştırması 2012- Surveys of Urbanization and Agricultural Organization in Rough Cilicia in 2012, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2013-11, 204-206.


Ü. AYDINOĞLU, “Kanlıdivane (Kanytella) Antik Yerleşimi Çevre Düzenleme Projesi Arkeoloji Çalışmaları” ODA, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Mart 2012, Sayı:2, 53-54.


Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırmaları 2011- Surveys of Urbanization and Agricultural Organization in Rough Cilicia in 2011, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2012-10, 178-182.


Ü. AYDINOĞLU, “Dağlık Kilikia’da Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2010- Surveys of Urbanization and Agricultural Organization in Rough Cilicia in 2010, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2011-9, 184-187.


Ü. AYDINOĞLU, “Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem’de Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2008 -Surveys of Urbanisation and of Agricultural Organisation during Antiquity within the Townships of Erdemli and Silifke in Mersin Province 2008”, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2009-7 , 152-156.


Ü. AYDINOĞLU, “Olba Territorium:Archaeology in a rugged geography” Current World Archaeology, Issue 41 . June/July 2010 Volume 4.No.5, 52-57 (ISSN 1745-5820).


Ü. AYDINOĞLU, “Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem’de Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması 2008 -Surveys of Urbanisation and of Agricultural Organisation during Antiquity within the Townships of Erdemli and Silifke in Mersin Province 2008”, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2009-7 , 146-149.


Ü. AYDINOĞLU,  “Mersin İli Erdemli ve Silifke İlçelerinde Antik Dönem’de Kentleşme ve Tarımsal Organizasyon Araştırması-Surveys of Urbanisation and of Agricultural Organisation during Antiquity within the Townships of Erdemli and Silifke in Mersin Province”, ANMED : Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri/ News of Archaeology from Anatolia's Mediterranean Areas 2008-6  , 139-142.


Ü. AYDINOĞLU, “Mersin ve Çevresinde Antik Çağda Ne Üretiliyordu”, ARATOS Tarih, Felsefe, Kültür, Sanat, 28, 2008, 19-21.


TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ


A. MÖREL, ağlık Kilikia Bölgesinde Özköy Antik Yerleşimi: Arkeolojik Buluntular, Bölgesel Yerleşim Düzenlemesi ve Tarımsal Organizasyon Açısından İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin, 2016


TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ


A. MÖREL, Dağlık Kilikia Bölgesi’nde Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Kültürlerarası Etkileşimin Arkeolojik Kanıtları, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin,


Ü. ÇAKMAK, Dağlık Kilikia Bölgesinde Karakabaklı Antik Yerleşimi: Arkeolojik Buluntular, Bölgesel Yerleşim Düzenlemesi ve Tarımsal Organizasyon Açısından İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin, 2010


A. ÖZBAY, Doğu Dağlık Kilikia'da Kırsal Yerleşimlerde Tespit Edilen Yuvarlak Sunaklar, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin, 2010


Ö. DÜZENLİ, Dağlık Kilikia Bölgesi (Olba Territoriumu) Kırsal Yerleşim Düzenlemesi Açısından Işıkkale Antik Yerleşimi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin.


F. EFE, Dağlık Kilikia Bölgesinde Antik Dönem Konut Mimarisi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Mersin.

Anasayfa        Yüzey Araştırması        Araştırma Ekibi        Yayınlar        Tapureii Çalışmaları       Kanlıdivane Çalışmaları       Galeri       İletişim