Survey Mersin 2017 yılı çalışmaları, Bakanlık Temsilcisi olarak Osmaniye Müzesi uzmanı Kürşat KOÇER’in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2017 sezonunda Diocaesarea antik kenti çevresindeki yerleşimler incelenerek antik kent khora ilişkisi üzerine sonuçlar elde edilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, proje kapsamında daha önce tespit edilen yerleşimler yayın çalışmaları için tekrar ziyaret edilmiştir. Yeni tespitler de araştırma kapsamında gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı çalışmalarımımz Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenmiştir.

Kanlıdivane (Kanytellis) antik yerleşiminde Mersin Valiliği, Mersin Üniversitesi ve Kumkuyu Belediyesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen Çevre Düzenleme Projesi çalışmaları kapsamında antik yerleşimin sahip olduğu arkeolojik potansiyelin net olarak saptanabilmesi için arkeolojik araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Devamı...

Tapureli antik yerleşiminde kapsamlı inceleme ve belgelemeler başlatılmıştır. Bu süreçte yerleşimin kurulduğu dağlık alanda kırsal yerleşme dokusunun belirlenmesi ve anlaşılabilmesi için yerleşim sınırlarının tespiti ve yerleşim dokusunun değerlendirilmesi çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. Bu süreçte yeni teknoloji kullanımıyla belgeleme çalışmaları da yürütülmektedir. Devamı...

Tapureli Antik Yerleşim Araştırmaları

SURVEY MERSİN 2017 Yılı Çalışmaları Tamamlandı

Kanlıdivane (Kanytellis) Çalışmaları

Antik Dönemde Kilikia bölgesinin sınırları İ.Ö. 1. yüzyılda yaşamış olan coğrafyacı Strabon tarafından çizilmiştir. Kilikia, cografi yapısına bağlı olarak Dağlık Kilikia (Kilikia Trakheia) ve Ovalık Kilikia (Kilikia Pedias) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Devamı...

Köy Okullarında Arkeoloji Dersleri Devam Ediyor

Kilikia Bölgesi Tarihçesi

KANYTELLIS: Kanlıdivane - Dağlık Kilikia’da Bir Kırsal Yerleşimin Arkeolojisi

Kanytellis (Kanlıdivane), Dağlık Kilikia bölgesinin doğusunda, Türkiye’nin Akdeniz kıyısında, Mersin ilinin yaklaşık olarak 60 km. batısında yer almaktadır. Yerleşim konum olarak burada bulunan ve obruk olarak adlandırılan büyük bir yer çöküntüsünün etrafına kurulmuştur. Bu kitap zengin arkeolojik kalıntılara sahip yerleşimin arkeolojisini incelemeyi hedeflemektedir. Yerleşimin tarihsel süreci, mezarları ve nekropolisleri, mimari süslemeleri, seramik buluntuları, yazıtları, kabartmaları, üretim teknolojileri, jeolojisi ve çevre düzeni projesi hakkında bilimsel sonuçlar bu kitap içerisinde biraraya getirilmiştir. 

 

Kanlıdivane (Kanytellis) Antik Yerleşimi Araştırmalarının Sonuçlarını İçeren Kitap Yayınlandı

Anasayfa        Yüzey Araştırması        Araştırma Ekibi        Yayınlar        Tapureii Çalışmaları       Kanlıdivane Çalışmaları       Galeri       İletişim

Mersin İline bağlı Erdemli ilçesi sınırları içerisinde yer alan Akkale, Doğu Dağlık Kilikia bölgesinin doğu sınırını oluşturan Lamos (Limonlu) nehrine oldukça yakın konumu ile gerek ekonomik gerekse stratejik açıdan önemli bir noktada yer almaktadır. Akkale’nin sahip olduğu konum ve sahip olduğu liman burasının kırsal ile kent arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli bir noktada olduğunun göstergeleridir. Devamı...

Antik Dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent Sempozyumu Bildirileri Kitabı Yayınlandı

Akkale (Erdemli) Arkeolojik Sit Alanları Bütünleştirme, Koruma ve Sunumu Fizibilite Araştırması

“Antik Dönemde Akdeniz’de Kırsal ve Kent” sempozyumu 07-09 Nisan 2016 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi tarafından Mersin/Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Temel hedefi, Akdeniz ve bağlantılı bölgelerde tespit edilmiş kırsal yerleşimler ve bunların kentlerle olan ilişkilerine ait arkeolojik verileri bir arada değerlendirmek olan sempozyuma 41 bilim insanı 30 farklı bildiriyle katılmıştır.

Sempozyumda sunulan bildiriler bir kitap halinde yayınlanmıştır. Editörlüğü Ü. Aydınoğlu ve A. Mörel tarafından yapılan kitap, Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi yayını olarak basılmıştır.